TURİZMİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZ

TURİZMİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZ İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirebilmesi, değişen yeni koşullara uyum sağlayabilmesi, alışkanlıklarından vazgeçebilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Çalışanlar yeni bir iş ile karşılaştığında zorlanabilmekte, hayal ettiği gibi olmadığını düşünebilmektedir. Farklı bir ülkeyi ziyaret eden kişi gibi, işe yeni başlayan çalışan da   ‘Kültür Şoku’  yaşayabilmektedir

TURİZMİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZ
Cemile AKBULUT İnsan Kaynakları Direktörü ve Eğitmeni İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanı

                             TURİZMİN GELECEĞİ GENÇLERİMİZ

İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirebilmesi, değişen yeni koşullara uyum sağlayabilmesi, alışkanlıklarından vazgeçebilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Çalışanlar yeni bir iş ile karşılaştığında zorlanabilmekte, hayal ettiği gibi olmadığını düşünebilmektedir. Farklı bir ülkeyi ziyaret eden kişi gibi, işe yeni başlayan çalışan da   ‘Kültür Şoku’  yaşayabilmektedir

İnsan Kaynakları yöneticisi olarak yıllardır tanık olduğum bir gerçek var ki, o da Turizm sektöründe nitelikli işgücüne ulaşmanın oldukça zor olmasıdır. Yani işin uzmanı olanını bulmak, samanlıkta iğne aramak gibidir. İş çok ama işe göre yetişmiş kalifiye işgücü, yok denecek kadar az. Tabi bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir kaçından bahsedecek olursak. Benim gördüğüm en temel sorun turizm okullarında yetişen öğrencilerimizin sektöre bakış açıları. Aynı şekilde sektör temsilciler ininde öğrencilere bakış açısı. Bir gerçek var ki, oda turizm meslek okullarımızdan mezun olanlar, sahaya indiklerinde teorik bilgileri ile çalışma yaşamının gerçekleri arasında gelgitler yaşamakta hatta zorlanmaktadırlar. En sonunda da pes edip sektörü bırakıp, meslekten uzaklaşmaktadırlar. Başka sektörlerde çok farklı iş kollarında çalışmayı tercih etmektedirler.

           Bizlere düşen en büyük görev sektöre yeni başlayan öğrencilere, etkili bir işe alıştırma programları hazırlayarak, şok etkisinin azalmasını sağlamalıyız. İşe alıştırma programları ile öğrenci işi tanıyacak, işin gereğini, işin standartlarını öğrenecek, çalışma şartlarına daha kolay adapte olacaktır. 

Öğrenciler işletmelere yani otellerimize çalışan olarak gelmeden, onları okullarında ziyaret etmeliyiz. Nitelikli işgücü kaynağı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi, gücümüzün ve vaktimizin yettiği kadar okullarında ziyaretler de bulunmalıyız. Onlara turizmi ve işletme kültürümüzü anlatmalı ve gençlerimizi çalışma yaşamına hazırlamaya gayret etmeliyiz.

Ziyaretlerimizin nihai hedefi tüm turizm okullarındaki öğrencilerimizi hızla değişen ve gelişen sektörümüzde rekabet avantajı sağlamış, nitelikli birer birey olarak hazırlamak olmalıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin, kariyerlerine destek olmak İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve sektör temsilcilerinin en önemli amaçlarımızdan biri olmalıdır.

 

Bu anlamda Turizm Fakültesi bulunan Üniversitelere de çok iş düşmektedir. Okul yöneticileri, sektör temsilcileri ile sürekli iletişim halinde olmalı. Sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşmasını sağlayacak, platformların çoğalması sağlamalıdır. Bu buluşmalar kariyer günleri adı altında birçok üniversitede yapılmakta. Kariyer günleri daha da yaygın hale getirilmeli. Kariyer günü yapmayan üniversitelerinde yapması için teşvik edilmelidir. Gençlerimize teoride öğrendikleri bilgileri, uygulamalı olarak pratik kazanmaları için imkânlar verilmelidir.

Kariyer günleri aracılığı ile otel bünyesinde staj imkânı yakalayan gençlerimize özel uyum ( işe ve kuruma uyum )  programları uygulanmalı. Bu programda,  işin gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmeleri, örgüt kültürünü tanımaları ve bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissi duymaları amaçlanmaktadır.

Bugün gelinen noktada Karadeniz’den Akdeniz’e; Doğu’dan Ege’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle yüzlerce buluşmayı gerçekleştirmiş bir kişi olarak diyorum ki. İş hayatına ilk adımını atan tertemiz gençlere destek olmalı, yıllarca edindiğimiz deneyimlerimizi aktarmalı, onlara işi deneyimleme şansı vermeliyiz. Sektörün kültürlü, işin ilmini öğrenmiş, aydın gençlere ihtiyacı var.

Saygı ve Sevgilerimle.