Kahramanmaraş Akdeniz Turizm Nostaljisi

Kekil otları ile beslenen keçilerden sağılan sütlerle yapılan dondurması tüm Anadolu’ya nam salmıştır. Maraş, dondurması ile meşhur olmakla birlikte tarih kokan topraklara sahiptir. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan Kahramanmaraş turizm açısından da büyük ilgi görmektedir.

Kahramanmaraş Akdeniz Turizm Nostaljisi
Aleyna Özcan Türkiye nin en kalabalık şehirlerinden olan Kahramanmaraş turizm açısından da büyük ilgi görmektedir

KAHRAMANMARAŞ TARİHİ

Kahramanmaraş, eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık on sekizinci kentidir. Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

Geç Hitit şehri olan Gurgum’un bulunduğu yerde kurulmuştur. Sistematik bir kazı yapılmamış olmasına rağmen birçok Hitit anıtı bulunmuştur. 

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Maraş halkı için, "kelimatları lisan-ı Türkidir ve ekseriya halkı Türkmendir" der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur.

2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur. Aynı zamanda il sınırları içerisinde bulunan Afşin - Elbistan A, B, C termik santralleri sayesinde Kahramanmaraş, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılamaktadır. 

Dövme dondurması, tarhanası ve biberi şehrin önemli tescilli gıdalarıdır. 2020 itibarıyla 1.154.102 nüfusa sahiptir.

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir. 2009 yılında Kahramanmaraş merkezde yapılan kazılar esnasında da M.S. 300-400 yıllarına ait olan Germanicia Antik Kenti'ne dair birtakım mozaikler bulunmuş ve üzerlerinde çalışmalara başlanmıştır.[9]

Asur yazıtlarında adı "Markasi" veya "Markas" olarak geçen şehir, bir Geç Hitit devleti olan Gurgum Krallığı'nın başkenti oldu.[10][11] MÖ 711 yılında Asurlular tarafından Gurgum Krallığı ilhak edilince, Markas vilayet merkezi yapıldı.[12] Daha sonra Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'ten itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

11. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya kesin olarak yerleşen Türklerin egemenliğinde kaldı. 1243'te Moğol İşgaline uğrayan Maraş,II.Anadolu Beylikleri devrinde Dulkadiroğulları'nın oldu.12 Haziran 1515 tarihinde Turnadağ Muharebesi ile Osmanlı egemenliğine geçen Maraş, 1515-1919 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı.Mütareke Döneminde önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

COĞRAFYASI:

Kahramanmaraş'ın merkezi Ahir Dağı'nın eteklerine kurulmuştur. Bu yüzden şehir merkezi engebelidir. Şehrin merkezi dışında kalan bazı bölgeler düzlük olsa da geneli engebeli bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş iklim yapısında diğer illerden farklıdır. Çünkü Kahramanmaraş'ın il haritası onu 3 bölgeye birden sokmaktadır. Bu sebeple değişken bir iklime sahiptir ancak genelde Akdeniz iklimi hakimdir. Kahramanmaraş'ın bulunduğu bölge şehir merkezi o bölgede olduğundan Akdenizdir.

·         HURMAN KALESİ

Hurman Kalesi, Afşin ilçesi Marabuz Mahallesi’nde, Hurman Çayı’nın kuzeyindeki sarp kayalık alan üzerine inşa edilmiştir. Kalenin yapılış tarihi kesin olarak bilenmemekle birlikte yapı tekniği ve kullanılan malzemenin çeşitliliğine bakıldığında Bizans dönemine ait özellikler barındırdığı görülmektedir. Ortalama 15 metre yüksekliğe ulaşan kalenin surları, sekiz farklı noktadaki burçla güçlendirilmiştir. İç kısmındaki askeri barınakları, su sarnıcı, kiler görevi gören büyük mahzeni ve kilisesiyle kalabalık bir nüfusun yaşadığı tahmin edilen Hurman Kalesi, bazı bölümlerinde tahribata uğramasına rağmen günümüze kadar ulaşmıştır. 

·         MAVİGÖL ŞELALESİ

15 metre yükseklikten akmakta olan Mavigöl şelalesi, yakın çevresinde piknik yapma imkanıda sunmakta. Bu şelaleyi özel kılan özelliği doğal güzelliği, tepeden atlama yerleri ve şelaleye tırmanma imkanıda sunmaktadır. 

·         YAVŞAN YAYLASI

Bu yaylada dinlenebilir, piknik yapabilir ve huzur bulmak için kısa yürüyüşler yapabilirsiniz.

·         TEKİR YEŞİLGÖZ GÖLÜ

Mükemmel bir görüntüye sahip olan Tekir Yeşilgöz gölü çam ağaçları arasında yer almakta olup yakın çevrelerde alabalık tesislerine rastlamak mümkündür. 

·         FIRNIZ MESİRE ALANI 

Göksun karayolu üzerinde bulunan bu yer insanlarımıza dere sesinde piknik yapmamız için büyük bir fırsat sunmaktadır.

·         DÖNGEL MAĞARASI

3 bölümden meydana gelen bu muhteşem yer Kahramanmaraş’ın turizm bölgelerinden biridir. Kaynaklar: (gezilesiyer,com) (muhtesemcennet,com) (gezgez,com)