TURİZMİN İŞLEYİŞİ VE GELECEĞİN TEKNİK SERVİSİ

Dünyanın değişimine neden olan korona virüs, sektörlerimizi ve yaşam biçimimize kadar etkisini göstermektedir. Bu dönemin en belirleyici özelliği ise şüphesiz dijitalleşme. Kaçınılmaz biçimde tüm insanların hayatında önemli bir yer tutuyor. Endüstri Devrimi’nden artık robotların konuştuğu, yapay zekanın hayatımıza egemen olmaya başladığı dönüşüm çağına ulaştık; dijitalleşme hayatımızın bir gerçeği. “Endüstri 4.0”, “Yapay Zeka”, “Sanal Gerçeklik” gibi birçok yeni kavram girdi hayatımıza. Bu kavramlar hayatımıza girmekle kalmayıp yaşantımızı şekillendirmeye de başladı. Büyük Veri’nin kullanılması ve değerlendirilmesi; müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşımaktadır. İnternet hizmetlerindeki, mobil iletişim sistemlerindeki gelişimin hayatımıza yansımasına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

TURİZMİN İŞLEYİŞİ VE GELECEĞİN TEKNİK SERVİSİ
Fahri YILMAZ Washington Resort Hotel Teknik Müdür

TURİZMİN İŞLEYİŞİ VE GELECEĞİN TEKNİK SERVİSİ

Dünyanın değişimine neden olan korona virüs, sektörlerimizi ve yaşam biçimimize kadar etkisini göstermektedir. Bu dönemin en belirleyici özelliği ise şüphesiz dijitalleşme. Kaçınılmaz biçimde tüm insanların hayatında önemli bir yer tutuyor.  Endüstri Devrimi’nden artık robotların konuştuğu, yapay zekanın hayatımıza egemen olmaya başladığı dönüşüm çağına ulaştık; dijitalleşme hayatımızın bir gerçeği. “Endüstri 4.0”, “Yapay Zeka”, “Sanal Gerçeklik” gibi birçok yeni kavram girdi hayatımıza. Bu kavramlar hayatımıza girmekle kalmayıp yaşantımızı şekillendirmeye de başladı.

Büyük Veri’nin kullanılması ve değerlendirilmesi; müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşımaktadır. İnternet hizmetlerindeki, mobil iletişim sistemlerindeki gelişimin hayatımıza yansımasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Reklamların yerini arkadaş tavsiyeleri, influencer ve blogger yorumları alıyor. Turizm sektörü olarak dijitalleşme sürecindeki tüm bu gelişmelere hızlı biçimde ayak uydurmalı, planlama, tanıtım ve stratejilerimizi dijital mecralardaki yenilikleri takip ederek yapmalıyız. Ekonomik kalkınmada negatif ve pozitif etkileri fazlaca hissetmekteyiz.  

İşletmelerde insan gücünün ve kontrolünün azaldığı, teknolojilerin ön plana çıkartılarak kullanıldığı görülmekte. Eski kullanılan cihazlar gibi  manuel değil, mikro bazda cihazlar üretilmektedir. Tatbikide hizmet sektöründe insan faktörü çok önemlidir. Artık günümüzde bina kurulumundaki bütün ekipmanları dışarıdan yönetebilir durumdasınız. Genel olarak teknik servis departmanı Yaptığınız iş için kimseden  teşekkür beklemeyiniz . Ne kadar az arıza gelirse, o kadar çok teşekkür almışınız demektir

Usta; usta yetiştirendir.  Unutmayınız’ ki, bizler hanımefendileri ve beyefendileri, evinde ağırlayan hanımefendiler ve beyefendileriz. Tesisimizde tamamlanmış ve deneme çalışmaları bitirilmiş malzemeleri, gerektiğinde ilaveler yaparak projelendiririz. Genel üniteleriyle teknik kurallara uygun olarak ve işletmenin değişken ihtiyaçlarına göre en iktisadi şekilde çalıştırmaktır. Gerekli olan masraf ve bütçesini minimum düzeyde tutmak, kaliteden ödün vermeden işçilik yapabilmektir.

Bu asli görevlerin dışında binada yapılacak her türlü tadilat ve yenileme işlemlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak. Mümkün olduğu takdirde bu işleri kendi bünyesinde yapmak. Mümkün olmadığı takdirde işveren adına bu işi en ucuza en kaliteli şekilde yapacak taşeron firmaları bulmak ve denetlemektir.

Tesisimizde mevcut ana makine ve teçhizatın bizzat teknik personel tarafından çalıştırılması önemlidir. Teknik personel dışındaki kişiler tarafından çalıştırılan diğer makine ve teçhizatında tekniğe uygun halde getirilerek denetimi yapılmalıdır.

Teknik servis departmanının yapmış olduğu tamir, bakım ve üretim işleri hakkında genel müdürlüğe ve bu hizmeti talep eden departmanlara bilgi aktarımı esastır. Teknik müdür iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemleri ile gereksinimi elzem bilgilerin tamamına vakıf olması da  zorunludur.

Teknik servis departmanının konsepti; İşletmenin Güvenlik girişinden sahile, tüm departmanların, teknik sel güvenliğin sorumluluğunu taşır.

Misafir hizmet kalitesinde aktifliği çok yönlü olup, planlamalar ile, güncel ve ileriye dönük sorunların işleyişinde 24 saat aktiftir. İşletme kural ve prosedürlerin işleyişinde, yönetim ile sürekli istişare içindedir. Departmanlarla olan yapıcı ilişkilerin, işletmeye kattığı faydaların önemini, operasyonda görmek mümkündür. Teknik deponun işletmede anlık ve aylık giderlerini hesap etmek, bütçede belirtilen endeksle yapılır. Genel anlamda satın almanın yıl boyunca kullanılacak malzemeleri de, bütçeden ortak takibi yapılarak gerçekleştirilir. İşleyişte kesinlikle yazılı iletişimler gerek evraklarla gerekse e-mail yoluyla yapılmaktadır. Acil durumda yapılmış olsa bile, gün içinde form veya e-mail düzenlenmesi zorunludur. Çünkü bütçede her kalem malın takibi, kayıt dışı takılmış gider olamaz. Eğitim programında yıl boyunca bakanlığın zorunlu eğitim programı yanında, teknik bilgili ayrıca uygulamalı eğitimler verilir. Tekniğin ana mantığı önce güvenlik, sonra işleyişi değiştiremezsiniz. İşletmenin tüm güvenliği esas yerlere ‘’DİKKAT’’ uyarıcı plakaları yaptırıp, yangın tüpleri dahil sürekli kontrolü zorunlu işlerimizin başında gelir. Kazan dairesinde ise işleyişin başında üç vardiye sorumlu bir kişi, saat başı raporlama çizelgesi yapılması zorunludur. Tasarruf planlama eğitimi tüm otel çalışanlara, enerji tasarrufu başta olmak üzere yapılmaktadır. Tekniğin departmanların tasarruf tedbirlere riayet edip etmediklerini de kontrol eder. Bar ve mutfak cihazlarında çıkan arızaların giderilmesini arıza fişiyle talep eder. Teknik müdürün bilgisi dahilinde arızalar giderilir. Acil arızalar ‘’Su patlağı, gaz kaçağı gibi ‘’ arıza fişi talep edilmeden giderilir. Genel alanlarda da görülen arızalar teknik servise bildirmelidir.

Öyle ki devamlılığı esas arızaların kullanımdan kaynaklı housekeeper den fazlalaşarak devam eder  ve sahile geldiğinde azalmalar başlar. Doğal afet ve yangın güvenliği konusunda güvenlik departmanıyla müşterek çalışmalar yapar. Belli periyotlarda tüm tesis çalışanlarına yangın, doğal afet  koruma kurtarma önleme eğitimleri verir, verilmesini sağlar. Kapı güvenlikle koordinasyon kurarak tesise giren yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin giriş ve çıkışlarını takip ederek bunların dolum ve boşaltılmasında en az bir yetkili teknik personel nezaret eder.

Teknik departman kendi içinde konusuyla ilgili, kaliteli hizmeti tasarrufla birleştirmeyi ilke edinir. Bahsettiğimiz konuların içerik detayları o kadar fazladır’ ki, kitap yazılmaya müsait teferruatlar barındırır.

Geleceğin teknik servisi nasıl olur ve nasıl olmalıdır noktasında, ufkunuz genişse, dijital ve sanal dünyayı yakalayıp, mükemmeli bulabilirsiniz. Teknik bilgi ve becerilerin sonu gelmez bir derya olması ise, günümüz teknolojisinde görmek mümkün. Fuarları iyi takip edebilen ve işleyişteki modernizasyonları bilenler, çağın gereksiniminden söz edebilir.

Güvenlik bariyerlerinin ve kameralarla işletmenin güveliğinde ne kadar açıklık getirmişse, yangın tüplerinin işlevliğiyle acil durumda söndürebilirsiniz.

Geleceğin teknik servisinde şimdiki gibi bu kadar detay ve işlevler yine olacak mı.! Eğer şimdiki gibi olmaya devam ederse o zaman tekniğin geleceğinden bahsedemeyiz. Geleceğin tekniğinden bahsetmek için, iyi bir teknik bilgisine donanımlı olmalı ve gelecekte tekniğin olması gereken yeri tespit edebilirsiniz. Teknik servis önceliğinde kazan dairesi, klimalar, çamaşırhane, güvenlik bağlantılı dijital makinalardır tekniğin çağı. Öyle ki uzaktan bilgisayar ortamında çamaşır makinalarının ve kazan dairesindeki kombiden, bahçe sulamasına kadar her şeyin USA da olsanız bile işleyişe müdahale edebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz durumda bile teknolojiden yararlanmadığımız o kadar işleyiş var ve çok fazla. Öyle’ ki parmak izi veya göz tarayıcılarla okutulup açılan giriş kapıları ve sese duyarlı oda içi elektroniklerin bile henüz kullanılması yaygın değil. Elimizdeki akıllı telefonların bile %  kaç oranını kullandığımızı bilmiyoruz. Teknikteki dijital buluşların kullanımı yaygın olması halinde daha fazla icatların çoğalarak hayatımıza girmesi sağlanır. Otellerde hizmette kullanılması için icat edilen teknolojinin bile, işletmelere alımını henüz %  25 ini anca kullandığımız bir ortamdayız. Mevcut teknolojinin % 75 inden henüz aktiften uzak, ihtiyaca göre yeniliğinden bahsedebiliyoruz. Her ne olursa olsun yeni işletmelerde mümkün olduğunca, teknolojiden yaralanmaya çalışılmaktadır. Akıllı binaların otel hayatına girmesi ise yakın gelecekte mümkün olacaktır.

 Kontrol panellerinden yönetilme tekniği de ayrıca incelenecek. Hani bahsettiğimiz oda arızaları, misafirin yapmış olduğu arızalar, var ya, artık kimsenin haber vermesine gerek kalmayacak. Çünkü işletmenin tüm alanlarında, manuel den fazla her şey elektronikleşecek. Arızalar uyarı sistemiyle teknik serviste order teker ler aracılığıyla takibi yapılacak. Misafir hizmet kalitesi öncülüğünde her şey değişecek. İşletmelerde eski sistemlerin tamamı yeni nesil cihazlarla değişecek. İnsan faktöründe daha bilinçli ve mesleki eğitimlerin hat safhada prim yaptığı döneme geçilecek. Milyon dolarlar harcanacak dijital ve sanal bağlantıların, sadece kontrol sistemiyle oluşacak yeni bir dünyaya geçilecek. Kalitenin işletmeye verilecek sertifikaları, her ay güncellenerek insanların hizmet anlayışındaki başarıyla özdeşleşecek. Kaliteli personellerin aranan özellikleriyle primleri yüksek olacaktır. İşletmeler çok adamla az işleyiş şekliyle değil, işleyişin kalitesiyle insana verilen değerin eşleşmesi sağlanacak. Kaliteli bilgi, işletmenin geleceği mantığı esas alınacak. İşletmelere emanet edilenlerin sistemi işletmede o an olmasa bile, elindeki akıllı telefonlarla acil durum müdahalesi yapıla bilecek. Bu da işletmeyi ve işleyişi hak ettiği noktada yakalamış olacaktır.

Teknik servis dijital çağın yakalanmasında ve işletiminde otelcilik sektörünün baş aktörü olmaya devam edecektir.

Saygılarımla