Gelecekte Turizmcilerin Yönetimi

Sezon kısa zaman ise uzun. Yapılacak hizmet çalışmaları, zamanla yarışır hale geldi. Geçmişten günümüze elimizde mevcut değerlerin, iyi yönde kullanılması söz konusu. Yarınlarımızı bugün yaptıklarımız ve yapacaklarımız belirler.

Gelecekte Turizmcilerin Yönetimi
Geleceği tahmin etmek ancak bugünkü eğilimlerden sonuçlar çıkarılarak yapılabiliyor

Geleceği tahmin etmek için bugünkü eğilimlere bakmak gerekir. Hemen gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olası durumlara bakalım. İklim değişikliği, bilişim sektöründeki gelişmeler ve buna bağlı olarak devreye gireceği düşünülen yapay zeka ve kuşaklar ilk akla gelen. Kaçınılamayacak olanlar bunlar diye kabul görmüş durumda.

Geleceği tahmin etmek ancak bugünkü eğilimlerden sonuçlar çıkarılarak yapılabiliyor. Birçok durum hakkında insanlık fazla bir şey yapamıyor. Örneğin iklimdeki değişimler. Birçoğu insanlığın sebep olduğu sonuçlar. Nükleer deneyler, kozmetik sektörünün neden olduğu sonuçlar, büyük enerji kullanımlarının ısıyı artırıp, buzulların erimesini hızlandırması gibi

Gelecekte olacakları öngörmenin en büyük yararı, bugün önleyemiyorsan en azından gelecek için önlem al düşüncesidir. Bu tür öngörüler sayesinde yeni kurulacak işyerlerinin yerlerinin seçimi, hangi sanayi kolunun geçerli olacağı bile belirlenebilir.

Dolayısı ile geleceğe yatırım yapacak olanlar, bu bilinen durumları göz ardı etmemeliler.

Teknoloji hızla gelişmeye devam edecektir. Bu durum şirketlerin daha donanımlı, yetkinliklerini daha çok artırmış adaylara yönlenmelerini sağlayacaktır. Ancak bir gerçek var ki tersi durum, adayların yenilenmiş teknoloji ile eş zamanlı yetkinliklerini artırmaları gereğidir. Her ne kadar kurumlar arası rekabetler olsa da, iş hayatındaki ya da iş hayatına hazırlananlar da büyük bir rekabet yaşayacaklar. Hele hele yapay zekaları da düşünecek olursak, bu kaçınılmaz bir olgu olacak.

Dış hizmetler artabilir. Çünkü rekabet şartları ve artan maliyetler iş risklerinin paylaşılması gerektiğine doğru yönleniyor. Örneğin muhasebe işlemlerinin büyük bir bölümü, bu tür kurumların işlerini yapmak üzere kurulmuş olan bilgisayar şirketlerine devredilebilir. Böylece kurumlar bazı bölümlerde tasarruf etme eğilimine girebilirler.

Teknolojik gelişmeler ışığında otomasyonun artacak olması ile daha kısa çalışma süreleri gündeme gelebilir. Bunun getirisi olarak firmalar izin günlerine aiti ücret ödememe yoluna gidebilirler. Tabii ki etkiye tepki olarak çalışanlar da kendileri açısından haklı olarak başka önlemlere gidebilirler. Çalışma şartları daha iyi şartlarda artabilir. Temel hak ve özgürlüklerin, çalışma hayatında daha çok düzene sokula bilinir.

Geleceğin yöneticileri çok daha fazla yetkinliğe sahip olmalıdır. Çünkü kendini yetiştirmiş, çok fazla yetkinlik kazanmış gelecek kuşakları yönetmek en az onlar kadar bilgi sahibi olmayı gerektirecek.

Yine planlama, örgütleme, kadro oluşturma, idare etme, denetleme, yenilikçi olma ve en önemli özelliklerinden bir olan temsil edebilme yetkinlikleri devam ederken bilişim sektörünün takibi ve uygulamaya alınması çabaları da rekabet şartlarından olacaktır.

Değerli yöneticiler ve değerli yönetici adayları, vazgeçilmez olmak, bugünü yaşayarak, gelecekle ilgili önlemler almakla da eş değerdedir, tabii ki bence.

Unutmayınız ki, “unutulmaz ve vazgeçilmez olmak öncelikli olarak SİZE BAĞLI”.

Sağlıkla, sevgi ve saygılarımla,

Bülent Çapar

Eski İnsan Kaynakları Yöneticisi,

Yeni İnsan Kaynakları Eğitimcisi.