TURİZM DÜNYASINDA SATINALMA VE ÖNEMİ

TURİZM DÜNYASINDA SATINALMA VE ÖNEMİ   Satın almayı kısaca ,işletmenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin istenen kalitede, uygun fiyata, zamanında alınması şeklinde açıklayabiliriz. Ancak, otel işletmesinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler binlerce çeşitten oluşur.

TURİZM DÜNYASINDA SATINALMA VE ÖNEMİ
Volkan ÜNAL Amelia Beach Hotels Satınalma Müdürü

       TURİZM DÜNYASINDA SATINALMA VE ÖNEMİ

  Satın almayı kısaca ,işletmenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin istenen kalitede, uygun fiyata, zamanında alınması şeklinde açıklayabiliriz. Ancak, otel işletmesinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler binlerce çeşitten oluşur. Bu ciddi emek, titiz inceleme ve azami dikkat gerektirir. Satın alma otelde bulunan bütün departmanlar ve piyasada ki tüm sektörler ile ilişki içerisindedir. Otel içerisinde satın alma süreci; ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin değerlendirilip belirlenmesi, tedarikçilerden tekliflerin toplanması, ‘’Mal alırken kazanılır’’ Şiarıyla sıkı pazarlık edip fiyatlara son şeklin verilmesi, onayların alınması, siparişlerin verilip takibinin yapılması, satın alınan ürünlerin depolara uygun koşullarda stoklanması ve korunması  ‘’ilk giren, ilk çıkar’’ ilkesiyle depodan çıkışın yapılıp, kullanıma sunulmasıdır.

  Satın alma yöntem olarak işletmeden işletmeye değişiklik göstermekle beraber 4 ana başlıkta toplanabilir.

Toplu satın alma yöntemi: İhtiyaç olan ürünlerin tüketim miktarı belirlenir. Teklifler toplanır. Fiyat’a göre ödeme nakit yada aylara yayılmış çek , havale, eft  ile yapılır. Satın alımı yapılan ürünlerin büyüklüğü ve işletmenin fiziki depo durumuna bağlı olarak, ya toplu olarak otel depolarına çekilir, ya da anlaşmanın yapıldığı tedarikçi depolarında anlaşma şartlarına bağlı olarak emanete bırakılır. Toplu alımdaki ana amaç, tüketimi fazla, maliyeti yüksek ürünlerin yıl içerisinde azalıp temininin zorlaşması,  piyasa koşulları ve talep enflasyonundan etkilenmemek  için satın alırken kazanmaktır.

Sabit fiyat yöntemi: Tüketim miktarı ve ödeme yapısına bağlı olarak, işletmenin yıl içerisinde ihtiyacı olan ürünlerin fiyatlarının sezon başında sabitlenip, yıl sonu na kadar aynı fiyattan satın alınmasıdır. Burada amaç  yıl boyunca fiyatın sabit kalması, tedarikçilerin belli olması ve beraberinde ciddi maliyet, zaman ve emek tasarrufu sağlamaktır.

Sor Al yöntemi: Depo stok durumuna göre azalan veya ihtiyaç duyulan ürünler depo sorumlusu/şefi tarafından belirlenir. Sipariş formu düzenlenip satın almaya verilir. Sipariş formu satın alma tarafından değerlendirilir. Fiyat araştırma formu oluşturulup haftalık, 15 günlük veya aylık teklifler toplanır. Gelen teklifler fiyat karşılaştırma tablosuna işlenir. Fiyat, kalite, zaman ve hizmet sunma kriterleri göz önünde bulundurulup ürün alımı yapılacak tedarikçiler belirlenir. Onay aşamasından sonra siparişler verilir, takibi yapılır. Depo stok maliyeti azdır. Tahmini değil gerçek ihtiyaçların alımına imkan sağlar.

Anlık satın alma: Anlık oluşabilen acil ihtiyaçların satın alınmasıdır. Bu durumda satın alma yetkilisi acil ihtiyacı, mümkün olan en kısa  zaman da ekonomik ve hızlı olarak teminle yetkilidir.

   Tüm bunlara ilave olarak satın alma, anlık gelişmeleri takip eden, piyasayı koklayan, oteldeki departmanlar ve tedarikçilerle iyi ilişkiler kuran, temel muhasebe, finans ve hukuk konularına hakim matematik zekasına sahip, sezgi gücü yüksek, gerektiğinde anlık ve hızlı karar alan tüm  bilgi, beceri , deneyim  ve tecrübesini harmanlayarak içselleştirip işinde başarı ile kullanabilen  kişidir.

Saygı ve sevgilerimle,