Türk Turizminin Tarihini Yazanların Biyografileri Kitaplaştırıldı

Türk turizminin tarihini yazanların biyografileri kitaplaştırıldı… Değerli    Dostlar "Türk Turizmine Kanat Gerenler " Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaları özetleyen basın bülteni ve fotoğraflar ekte yer almaktadır. Ülkemiz Turizm Tarihi açısından önemli bir boşluğu dolduran bu çalışmanın tanıtımında turizm sektörünün ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Prof. Dr. Nazmi Kozak Hocadan rica ettiğim basın bülteni ve fotoğrafları, Sizlerle paylaşmak istedim.  İlgi ve desteğinize teşekkür ederim. Sevgilerimle      Avni Aker

Türk Turizminin Tarihini Yazanların Biyografileri Kitaplaştırıldı
Avni AKER Duayen Turizmci

Türk turizminin tarihini yazanların biyografileri kitaplaştırıldı…

Değerli    Dostlar

"Türk Turizmine Kanat Gerenler " Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaları özetleyen basın bülteni ve fotoğraflar ekte yer almaktadır. Ülkemiz Turizm Tarihi açısından önemli bir boşluğu dolduran bu çalışmanın tanıtımında turizm sektörünün ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, Prof. Dr. Nazmi Kozak Hocadan rica ettiğim basın bülteni ve fotoğrafları, Sizlerle paylaşmak istedim. 

İlgi ve desteğinize teşekkür ederim. Sevgilerimle

     Avni Aker

Türk turizminin tarihini yazanların biyografileri kitaplaştırıldı…

Osmanlı’dan itibaren Türkiye’de turizm ve seyahat sektörlerindeki 262 öncünün biyografileri altı cilt halinde yayımlandı. Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi KOZAK ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin KOZAK tarafından hazırlanan kitaplarda, 186 yazar 262 kişinin biyografisini yazdı. Altı cilt ve 2869 sayfadan oluşan kitaplar Detay Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Osmanlı’dan itibaren Türkiye’de turizm ve seyahat sektörlerindeki 262 öncünün biyografileri altı cilt halinde yayımlandı. Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi KOZAK ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin KOZAK tarafından hazırlanan kitaplarda, 186 yazar 262 kişinin biyografisini yazdı. Altı cilt ve 2869 sayfadan oluşan kitaplar Detay Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik en kapsamlı biyografi ve mikrotarih çalışmasının birinci cildinde “Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları” bulunuyor. İkinci ciltte, “Konaklama İşletmecileri”, üçüncü ciltte, “Seyahat İşletmecileri”, dördüncü ciltte, “Gastronomi ve Eğlence İşletmecileri”, beşinci ciltte, “Kadın Turizmciler” ve altıncı ve son ciltte ise “Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri, Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri” yer alıyor.

Kitaplarda 140 yılın öncüleri yer alıyor

“Türk Turizmine Kanat Gerenler” biyografi serisi; yaklaşık 140 yıllık bir dönemde seyahat, ulaştırma, yeme-içme ve gastronomi, konaklama, etkinlik, vb. turizm olgusunun kapsamı içerisinde değerlendirilen alanlarda ülkemizde kayda değer çalışmalar yürütmüş, iz bırakmış, ülkenin bu alandaki gelişimine katkıda bulunmuş kişilerin biyografilerini içeriyor. Serideki biyografiler ülkemizde müzeciliğin ve arkeolojik çalışmaların sistemli bir şekilde başlatılmasının öncüsü Osman Hamdi Bey ile başlamakta, 1990’lı yıllarda turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet göstermiş kişilere kadar uzanmaktadır. Bu şekliyle “Türk Turizmine Kanat Gerenler” biyografi serisi, Türkiye’de turizm alanının ilk döneminden itibaren günümüze kadar uzanan bir spektrumda faaliyette bulunmuş aktörleri kapsayarak, sektörel gelişim ile paralellik gösteren bir içeriğe sahip.

Biyografilerin içeriği

“Türk Turizmine Kanat Gerenler” biyografi serisi kapsamında hazırlanan biyografiler “kişisel biyografi” çalışması içeriğinde hazırlanmış. Biyografiler hazırlanırken kişileri tanıyan kişilerden görüşlerini bildirmeleri istenmiş ve bu görüşlere metinlerde yer verilmiş.

“Türk Turizmine Kanat Gerenler” biyografi serisinde biyografisine yer verilenlerin listesinin oluşturulmasında 2013-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülen “Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması”nın hazırlık çalışmaları sırasında Eskişehir, İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen Kaynak Kişi Belirleme Çalıştaylarında oluşturulan 900 kişilik liste, “Türk Turizmine Kanat Gerenler” çalışmasında da temel alınmış. Nihai liste üzerinde biyografisi yazılacak kişilerin belirlenmesi için altı kişiden uzman görüşü alınarak oluşturulmuş. Liste üzerinde daha sonra gelen öneriler doğrultusunda birtakım güncelleştirmeler yapılmış. “Kadın Turizmciler” cildi için ise, önce 125 kişilik bir liste derlenmiş. Daha sonra yedi kişilik uzman kişiden üç aşamalı bir yöntem ile görüşler derlenmiş ve elli bir kişilik bir liste ortaya çıkmış.

Kimler yazdı?

“Türk Turizmine Kanat Gerenler” biyognafi serisi kapsamında 186 dolayında kişi biyografi yazmış. Genel olarak her bir kişi bir biyografi yazmış olsa da, bazı yazarların birden fazla kişinin biyografisini yazmalarına ilişkin örnekler de bulunuyor. Yazarların akademik özelliklerine bakıldığında, doktora öğrencisinden profesör unvanlı kişilere kadar geniş bir yelpazede yazar grubu biyografi yazmışlar. Bu arada sayısı bir-iki olmakla birlikte yüksek lisans öğrencileri de biyografi yazar olarak görev almışlar. Yazarların çalışılan kurumlara bakıldığında, ülkemizdeki pek çok üniversiteden yazarlar bu çalışmada yer almışlar.

Türk turizminin tarihi yazdılar

“Türk Turizmine Kanat Gerenler” kitaplarının hazırlayıcısı ve editörleri Kozak Kardeşler, dünyada kamu, sanat ve endüstriyel alanlarda sistemli biyografilerin 1700’lerden itibaren hazırlanırken ülkemizde bu alanda çalışmaların sınırlı olduğuna vurgu yaparak; “biz de Osmanlı’dan Cumhuriyete bu topraklarda turizmle ilgili ilişkili alanlardaki öncülerin biyografilerin hazırlayarak ülkemizdeki eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmayı” istediklerini” söylüyorlar. Kozak Kardeşler, turizm, ulaştırma, seyahat, yeme-içme sektörlerinde ve turizm öğretimi alanlarında öncülerin yaşam öykülerinde, bu topraklardaki çağdaşlaşma mücadelesinin topyekûn izlerini ve sosyal, ekonomik ve siyasal değişim- dönüşümlerin turizm ile ilişkili alanlara etkisini, yaşanan acıları ve mücadeleleri gördüklerini; bu nedenle, her bir biyografi çalışmasının “örnek olay” kapsamında derslerde incelenmesi gerektiğini sözlerine ekliyorlar.

Kitapların içeriklerine erişmek için tıklayınız: https://www.detayyayin.com.tr/