Hakkari Doğu Anadolu Turizm Nostaljisi

Tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çeken Hakkari'nin gezilecek yerleri merak ediliyor.Hurri, Urartu, Pers, Arap, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetleri altında kalan, mağaralar içinde bulunan eşyalar ve kaya resimleri sayesinde tarihinin binlerce yıl eski olduğu anlaşılan Hakkari'nin gezilecek birçok tarihi ve turistik yerleri bulunmaktadır.

Hakkari Tarihi
Hakkari Tarihi
1 / 10

1. Hakkari Tarihi

TARİHİ

Hakkari adı eskiden Van gölünün güneyinde ve bir bölümü de İran’a doğru uzanan yörelere yerleşmiş “Hakkar” kabilesinin isminden gelmektedir.Arap dili, coğrafyası ve tarihlerinde bölge adı “Hakkariye” olarak geçmekte olup, “Hakkarlar’ın Şehri” anlamına gelmektedir.

Yörede yapılan araştırmalarda ele geçen belgelerden ve çevrede bulunan kaya isimlerinden bölgenin tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri olduğu, sırayla Sümerler, Akadlar, Urartular ve Asurluların uzun süre yaşadıkları tespit olunmuştur.

İlk çağlarda müstahkem bir kale gözüyle bakılan ve bu yüzden uzun savaşlara sahne olan Hakkari 1514’de Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır.Birinci dünya savaşı sonrasında 24.04.1915’de Rusların işgaline uğrayan Hakkari 22.04.1918 tarihinde kurtarılmıştır.1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dahil beş bölgesi ulusal hududlar dışında kalan Hakkari aynı yıl il statüsü kazanmıştır.1933 yılında Van İline bağlanmış, 1936 yılında yeniden il statüsü kazanmıştır.

Sonraki