Turizmin Bugünü ve Yarınlara Bakış

Alternatif Turizmde Türkiye, yer şekilleri ve iklimin kısa mesafelerde bile büyük değişikliklerin görüldüğü dünyanın ender ülkelerinden biridir. Bu farklı ortamlar çok zengin ve değişik turizm değerlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de her yönüyle turizme elverişli muhteşem kıyıların yanında turizmin her çeşidine uygun alanlar vardır. Yeryüzünün her yerinde rastlanmayan akarsu, göl, biyolojik çeşitlilik, avcılık, dağcılık ve kış sporları, hava sporları, mağaralar, termal kaynaklar, su altı dalışları, karstik doğa turizmi ve volkanik alanlar, gibi doğal turizm alanları vardır. Bunun yanında; adım başı sayısız tarihi ve kültürel değerler; kongre, konferans, alış-veriş, kültür ve eğitim merkezleri gibi beşeri turizm potansiyellerine sahiptir. Anahtar kelime ALTERNATİF TURİZM olmalı…

Turizmin Bugünü ve Yarınlara Bakış
Teslime GÜNDÜZ Hotel General Manager

Turizmin Bugünü ve Yarınlara Bakış

Turizm, çok yönlü ve karmaşık olay ve olguları kapsadığından dolayı çok çeşitli tanımları yapılan bir kavramdır. Turizmi tanımını yapan kişilerin turizme bakış tarzı ve önemsedikleri hususların farklılığı, turizmin birçok şekilde tanımlarının yapılmasına yol açan nedenlerdir.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, sahip olduğu farklı doğal kaynakları ile dünyadaki cennetlerden biri olan ülkemizin Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ekonomide kendi dışında inşaat, gıda gibi birçok sektörü destekleyen turizm sektörü de, ülkemizin de rekabetin giderek keskinleştiği bu sektörde bundan sonra “oyuncu” olmaktan ziyade “kural koyucu” konumda olabilmesi için paydaşlar arasında gerekli sinerjinin yaratılması gerekmekte. Şu yaşamakta olduğumuz ızdıraplı süreçte artık Kendi standartlarımızı oluşturmamızın ve yeni Türkiye turizmini oluşturma zamanı…

Bu bağlamda turizmde Türkiye’ye özgü tüm sancılı süreçler tecrübe edilmiş ve yaşanmıştır. Bundan sonraki süreçte Alternatif turizmin ve sağlık turizminin çeşitleri araştırılmalı, incelenmeli ve uygulanmalı.

Sağlık Turizmi; “sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla belirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması ve fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Hastanın başka bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli tedavi olma imkanları genişletilmeli. Anahtar kelime SAĞLIK TURİZMİ olmalı…

Alternatif Turizmde Türkiye, yer şekilleri ve iklimin kısa mesafelerde bile büyük değişikliklerin görüldüğü dünyanın ender ülkelerinden biridir. Bu farklı ortamlar çok zengin ve değişik turizm değerlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Etrafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de her yönüyle turizme elverişli muhteşem kıyıların yanında turizmin her çeşidine uygun alanlar vardır. Yeryüzünün her yerinde rastlanmayan akarsu, göl, biyolojik çeşitlilik, avcılık, dağcılık ve kış sporları, hava sporları, mağaralar, termal kaynaklar, su altı dalışları, karstik doğa turizmi ve volkanik alanlar, gibi doğal turizm alanları vardır. Bunun yanında; adım başı sayısız tarihi ve kültürel değerler; kongre, konferans, alış-veriş, kültür ve eğitim merkezleri gibi beşeri turizm potansiyellerine sahiptir. Anahtar kelime ALTERNATİF TURİZM olmalı…

Bu çalışmada turizmin zamanda ve mekânda yoğunlaşıp sıkışmasını gidermek ve bu durumun yol açtığı çevre kirliliklerini en aza indirmek, hijyen ligin ön planda tutularak insanların sağlığı ve kültürlerinin olumlu yönde gelişmelerine katkıda bulunmak, farklı turizm etkinliklerinin varlığına dikkat çekmek ve zengin turizm potansiyelimizin daha iyi değerlendirilmesine mani olan engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmalı. …

Türkiye farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, biz bunu ekonomik ve kültürel bir değer olarak yaşatacaksak, öncelikle her paydaşın buna inanması lazım. Bu değerleri sadece bizim bilmemiz pek bir anlam ifade etmiyor, bu konularda teşviklerin geliştirilmesi ve de Ulusal ve uluslararası arenada bu değerlerimizin anlatılması ve anlatmamız gerekiyor. Tanıtım ve pazarlamayla ekonomik anlamda daha fazla istifade eder hale gelmemiz gerekiyor. Doğru adımları atmaya devam edersek BİZİ KİMSE TUTAMAZ…

Teslime GÜNDÜZ

Hotel General Manager