Yeni Dönem Çalışma İlkeleri

Yeni Dönem Çalışma İlkeleri. Kat hizmetleri çalışanları mevcut kişisel koruyucu ekipmanlarının listesine yeni nesil pandemi turizm hizmeti ile dahil olan ve zorunluluk teşkil eden (maske) (siperlik )(korucu tulum )

Yeni  Dönem Çalışma İlkeleri
Fatma MOGULTAY Crystal Waterworld Hotel Exc. Housekeeper

Yeni  Dönem Çalışma İlkeleri.

 Kat hizmetleri çalışanları mevcut kişisel koruyucu ekipmanlarının listesine  yeni nesil pandemi turizm hizmeti ile dahil olan ve zorunluluk teşkil eden(maske)(siperlik)(korucu tulum) ile o yoğun fiziki şartlarda çalışan Kat hizmetleri çalışanları olarak bizlere  exstra bedensel zorluklar getirmiş bulunmaktadır.

Güzelim çalışma alan larında hastalık nedeniyle ekstra dikkat edilmesi gereken ve hayatımıza yeni eklenen bu koruyucu ekipmanları kullanma ya çalışmak ve bunlara alışmak doğru su biz kat hizmetleri çalışanları için  zor yaptıkları işin gereği fazla yorulma ya neden olacakatır.

Her işletmede işimizin genel nitelikleri ;

Düzgün Bir Fiziki yapı ,

Temiz bir görünüş,

Mesleki sevgi ve iş disiplini,

Müşteriyi selamlama, müşteriye gülümseme,

Disiplin ve dürüstlük, mesleki çalışma azmi ve hırsı,gibi uzayıp giden nitelikler ve bunlarla beraber; Süreklilik, sessizlik ve doğru zamanlama ve verimlilik ve hijyenik ortamlar sağlama ilkeleri de yaptığımız işimizin görünmeyen ama daima uyulması gereken kısmını teşkil etmektedir.

Departmanımızın ve biz çalışanların; verdiğimiz hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi bakımından bu temel ilkelerin harfiyen yerine getirilmesi ve uyulması gerekmektedir.Günlük çalışma ortamlarımızda uyguladığımız bu ilkeler;

*Süreklilik ilkesi ile  yapılan temizlik bakım ve diğer koruyucu önlemler düzenli ve periyodik bir sistem içersinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla yapılan işin kalitesini ve tesisin kullanım alanları metaryellerinin ömrünü uzatmaya fayda sağlamaktadır.

Bir diğer önemli husus da çalışma ortamlarında sessizlik ilkesi:evet tatil, toplantı her ne sebeple gelen müşterileri rahatsız etmemek için çalışma alanlarımızda bu kural ismi kadar hassasiyet taşımaktadır.Kat hizmetleri çalışanları olarak  gerek çalışma alanlarımızda gerek işin dışındaki alanlarda sessizlik günümüzde her yönden insan sağlığını doğrudan etilemektedir. Bireysel olarak hayatın her alanında dikkat edilmesi gereken husus bana göre.! Sizce de öyle olabilirmi.? Çalışma alanlarımızda ki tüm faaliyetlerde olabildiğince müşteri yi rahatsız etmeyecek ve işimizi zamanında yapabilecek şekilde planlama yapılması ve gerekli  önlemlerin alınması  gerekir.

İşimizin diğer bir başka ilkesi olan Doğru zamanlama: yaptığımız işimizin planlı ve başarılı olabilmesi bakımından zorunludur. Bu bağlamda yapılan planlama da öncelikle faaliyetler dönemsel ayrılmalı ve rutin işler yanında çok zaman  alan ayrıntılı ve yoğun temizlik işleri mümkün mertebe sezonda uygun gün ve zamanlara göre planlanmalıdır.

Verimlilik İlkesi yaptığımız işimizin beden sağlığımız açısından fiziksel olarak aslında  kendimize daha sonrada işletmemize ciddi yaraları olan bir husus. En az Emek çaba, zaman, enerji, malzeme ile istenilen hizmet kalitesi için ana hedefimiz olmalıdır. Bunun için yine doğru planlama etkin takip ve sağlıklı bir denetim olmalıdır.

Hijyen sağlama İlkesi,Tamda içinde bulunduğumuz bu tarihi günlerde adeta tüm hayatımızın odak noktası haline gelmiş bulunuyor. İş ortamı, sosyal ortam ev ortamı kısaca artık her yerde günlük hayatımızın en önemli bir parçası olmuştur.

Mesleki bağlamda temizlik ,estetik ve bakım yeterli değildir. Dolayısıyla Gerek Müşterilerin, Gerek Çalışanların gerek se ziyaretçilerin  fizyolojik ve psiklojik açılardan sağlıklarının korunması ve çalışma  alanlarında huzurunun sağlanabilmesi için  Tüm alanların bakterilerden,mikroplardan ve virüslerden

Arındırılmış olduğunun garanti edilmesi gerekir.

Temizlik, doğru bakım ve dezenfeksiyon birbirini tamamlar ve böylece HİJYEN sağlanabilsin.

Tüm bu konular doğru yapılıp uygulamaya konuğunda da işimizin Kalitesi artacaktır. Öncelikle hizmet kalitesi standartları belirlenip denetimleri buna göre yapmamız gerekmektedir.

Toplam kalite anlaşıyında çalışanlarında İstek ihtiyaç ve beklentilerine uygun iş ortamları ve çalışma programlarının oluşturulması ve çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren alanlardaki estteik, temizik ve bakımı kalite hizmeti gereği ve çalışanların motivasyonu açısından önemli bir yere sahiptir.

İşimizin tanımı içinde doğrudan olan ve bulunduğu alana mekana  ve zaman a göre sürekli değişkenlik gösteren kat hizmetleri işi günümüz şartlarına bakıldığında artık değer kaybetmektedir. Bunda çalışanların sürekli işi olmaması sezonun kısa olması, çalışanların artık bu işi talip olmaması turizm Okullarında kat hizmetleri sınıflarının olmaması gibi gibi bir çok faktörler şeklinde liste uzayıp gider.

Çalışanların artık daha ekonomik ve fiziksel koşulların uygunluğu ve işletmelerin personel politikaları hususundaki yaklaşımlarıda  bu işin gönüllüleri olarak çalışanları etkilemektedir..

Mesleğe gönül veren işini severek yapan mutlu neşeli güleryüzlü personellerimize saygı ve sevgilerimle.

sevgi ve Saygılarımla