Kalite ve Kalifiye Eleman Kazandırmalı

Kalite  ve  Kalifiye   Eleman    Kazandırmalı
Okay ÇIKAN İnsan Kaynakları Yöneticiler Derneği Başkanı (İNKAY)

KALİTELİ   ve    KALİFİYE   ELEMAN    KAZANDIRILMALI

Turizm sektörü birçok ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynar. Ülkeler Turizm sektöründe elde edilen sonuçlar hem bölgesel hem de yerel kalkınma ve çalışan istihdamı olarak ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır.

 Turizm sektörünün gelişmesinin etkileri sadece ekonomik değil. Bu ekonomik etkilerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkiler de önemlidir.

Bir ülkenin turizm sektörünün gelişimine rehberlik etmek amacıyla,diğer ülkelere kıyasla rekabet gücünün seviyesini izleyin. "Seyahat ve Turizm rekabet Endeksi " turizm gelişme düzeyinin bir göstergesidir. Bence bu Ulusal ekonomi ve diğer ekonomiler arasındaki rekabetçi konumu durumunda bacasız sanayi deyimini ortaya çıkartan bir gerçektir.

Burada ki ana unsurda İnsan faktörüdür çünkü her durumda hizmet sağlayıcıları  turizmin her safhasında çalışan ve misafir memnuniyeti  için hizmet kalitesi ile ortaya çıkan çalışanlardır.

Türkiye olarak Turizmin Sürdürüle bilir  planlanın da, uygulanabilir  projeleri olarak zaten belirlenen bir stratejimiz var “Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetiminin Etkin Kılınması buna ek olarak  Turizm sektöründeki değişimleri takip ederek yaygın ve örgün turizm eğitim politikalarının ana hatları, içeriği ve stratejilerini belirleme konusunda çalışmalar yapacak olan bu birim, turizm sektörünün ihtiyaçları ve güncel gelişmeler karşısında eğitimin nasıl ve ne şekilde güncellenmesi gerektiğini Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve sektör kuruluşları ile beraber kalifiye personelin kazandırılması. Gelecek olan personelin kalifiye ve sürdürülebilirlik açısından en önemli kaynak olduğu artık açıkça ortaya çıkmıştır.

Personelin en büyük sıkıntıları Turizmin 12 aya yayılmadığı dönemleri konuşurken birden karşımıza hiç belenmedik bir şekilde Pandemi Covid-19  çıkması artık yeni istihdam için neler yapacağımızı konuşulmasının zamanı geldi. Hayatımızı sürdürebilmek için gerekli fiziksel ihtiyaçların -beslenme, barınma gibi- karşılanması tehlikeye girdiği gibi özgüven ve yaşama sevinci de kaybediliyor olması bence yeni bir döneme giriyor muyuz acaba 2.Dalga çıkar mı vs  gibi belirsiz konularda bunu tetiklerken istihdamla ilgili bir çok  konuyu konuşmak ve sürdürebilir hale gelen ve kalifiye dediğimiz personeli elde tutmanın yollarını aramanın bence zamanı geldi.

Ayrıca on binlerce çalışan ve okulu okuyanlarında bu belirsizlikten etkilenmemesi elde el de değil. Bunun içinde tam bu zamanda personelin eğitimi ve motivasyonunu yukarıya çıkarmanın zamanı olarak düşünüyorum.

Bunun için de İş kurun daha önce yaptığı İşbaşı Eğitim Programlarının tekrar devreye alınması ve sadece Turizm Otelciliğe özel olarak yapılarak sürdürülebilir olmasının devamı sağlanmalıdır.

Yöneticilerin artık eğitimleri eskiden eğitim bütçelerinin bütçeye konuşması ve harcanması olarak bakılmakta idı. .Günümüzde ise artık Yöneticilerin Hangi eğitimlere ihtiyaçları var ,kriterleri nelerdir ,pozitif yönleri nelerdir üstüne neler konulur gibi  benzer kriterler getirilip Dijital olan her şeyde olduğu gibi değişimi yöneten Lider ,yönetici ,yönde  ara yöneticiler için farklı ama yeni gelecek olan personellerin ne istedikleri konusunda mutlaka eğitimlerinin tekrar dizayn edilmesi gerekli olduğu kanısındayım.

Turizm ülke ekonomisine katkıları pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış  olduk. Fakat nedense bacasız sanayi dediğimiz Turizm ile ilgili çalışanı koruyan bir TURİZM YASASI olmaması ise ne kadar acı. Bu ortamda birde KÇÖ (kısa çalışma ödeneği), NÜD(nakdi ücret desteği) konuşurken personelleri turizm in bir meslek olarak görülmesi konusunda yüzlerce Turizm Otelcilikle ilgili Lise ,Üniversite ,Gastronomi bölümleri okuyan ve mezunları hali hazırda çalışanları varken ve hala Mevsimlik Çalışan  dediğimiz sezonluk çalışanları korumayan ama çalıştıkları dönemde issiz lik ücreti kesilip sezon sonunda işsizlik ücreti alamayan çalışanlar varken turizm de çalışanları için meslek tanımızı koyarken bir kez daha  bu konu ile ilgili Devletimizin acil şekilde Turizm Yasasını çıkartmasını bekliyoruz.

Saygılarımla