Dijitalleşme Döneminde Geleceğin Kat Hizmetleri

Hausekeepıng departmanının pandemi sonrası ve zaman içinde daha fazla anlaşılır olmasını istiyoruz. Öyleki işletmelerin güven olgusunuın asıl temel ihtiyaçları , kat hizmetlileri tarafından gerçekleştirilmekte. Misafirlerin önceliğinde kat hizmetlerinin yaşam alanlarındaki güvenliğin ana temasını çoktan oluşturmuş duruma geldi. Ülkemiz turizminin her alanında, hijyen sorumlulukların ön sırada olduğu da unutulmamalıdır. geleceğin turizm şekillenmesinde, hijyen kurallarının uygulanmasında deneyimli çalışanlara daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir.

Dijitalleşme Döneminde Geleceğin  Kat Hizmetleri
Fatma MOGULTAY Crystal Waterworld Hotel Exc. Housekeeper

En büyük dijital leşme dönemi içine hızla geçiş yaptığımız bu günlerde teknoloji hayatın vazgeçilmezlerinde, ilk sırayı ne yazıkki almış bulunuyor. Günümüzde tüketici ( misafir) istek ve beklentilerinde ki farklılaşmaya ilaveten; konaklama işletmelerinde de rekabet gittikce ve hızla artmaktadır. Hizmet sektörü diğer rakiplerine göre farklılık yaratması ve diğer işletmelerden daha yüksek kaliteli ve sürekli olan, hizmet sunumlarını sürekli yapabilmesi gerekmekte.

Müşteri verilen hizmeti daima beklentileriyle kıyaslar. Alınan hizemet beklentilerin altına düştüğünde ise, o işletmeye olan ilgilerini ne yazık ki hemen  yitirler. Dolayısıyla hizmet kalitesi işletme başarısında ciddi bir anahtar rolü oynar.Hizmet kalitesi, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi  ve sürdürülebilir rekabet avantajı  elde etmesinde büyük rol oynar.Konaklama işletmelerinin en büyük ve en önemli hizmet alanlarından birine sahip olan KAT HİZMETLERİ yönetimidir.

Bu  bölümün asıl görevi  müşterilerin  konaklama süresince  beklentileri olan temizlik ve hijyen koşullarını etkin ve düzenli bir şekilde yerine getirebilmektir. Kat hizmetleri işletmelerdeki faaliyet alanının hemen hemen tamamını kapsar. Dolayısıyla bu birimin  önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Misafriler otelde kaldıkları süre boyunca  gözle görülmüyor olsa bile en uzun hizmeti kat hizmetleri  bölümünden almaktadır. Bu departmanın  faaliyetlerinde,hizmet kalitesinin sağlanabilmesi ve  müşteri memnuniyeti , tatm eetmesi gerekir. Çünkü işletme başarısı açısından önemli bir alanı oluşturmaktadır.Hizmet kalitesinde oluşucak beklentileri en üst seviyeye çıkarmak için; Departmanın sahip olduğu kaynaklarından en üst seviyede yararlanılmalı. Mevcut imkanlarla çalışanların memnun etkisi, hijyen, temiz, düzenli ve güvenli bir ortam sunmalıdır. Bu departman işletmelerde önemli ölçüde fiziki çaba gerektiren, kendi içinde birçok farklı görevleri olan en faal bölümlerden önemli bir yere sahiptir.

Her geçen gün önemi daha da artan bu bölüm çalışanları günümüzde bu işi artık meslek olarak benimsememekte, yada geçici süre çalışma alanı olarak lanse etmektedir. Müşterilerin Seyahet nedenleri faklılık gösteriyor olsada, seyahet edenlerin taile giden lerin  beklentileri ortak değerleri vardır. Ortak noktası güvenli, temiz, konforlu,alanlar ilk sırada bulunmaktadır.

Dolayısıyla Bu bölüm çalışan tatminin, hizmet kalitesi etisi unsurunda aidiyet duygusu ve verimlilik lerinin artırmada önemli bir etkendir. Kat hizmetleri bölümü çalışanları oalarak bizler, sahip olduğumuz sorumluk alanları ve iş yükü itibariyle misafirlerin en çok hizmet aldığı  bölüm çalışanlarıyız.Kalite olgusunun günümüzde bu kadar çok  önemli  geniş ve kapsamlı olması na rağmen, bu bölüm çalışanları hakketiği itibarı ve ücreti alamamaktadır.

Kat hizmetleri çalışanları nın olumlu veya olumsuz performansları, müşteri hizmet kalitesi olarak geri dönecektir. Çalışanların memnuniyetleri yada tam tersi menuniyetsizlikleri aslında işletmenin kalitesini belirler. Her ne kadar dijitalleşme bu kadar baş döndürücü hızla gelişse de, kat hizmetleri departmanı olarak İNSAN faktörüne en çok ihtiyaç olan, alan olarak bir süre daha bu yerini korumaya devam edecektir. mutlu çalışan, başarı sürdürülebilir, güvenli ortam KALİTE  hepsinde çalışanların  bellirli bir katkısı vardır. Yetersiz bir kat hizmetleri çalışanının müşteri üzerinde bıraktığı olumsuz etiyi kat hizmetleri yöneticisinin düzeltebilmesi oldukca zor dur. Yapılan olumsuz hizmet misafir üzerinde kısa sürede etkili olmakta ve kalıcı bir özelliğe dönüşebilmektedir.

Saygılarımla