2021 Yılı Satış Pazarlama Stratejileri

2020 yılı mart ayında Covid-19 nedeni ile ilan edilen Pandemi, tüm dünyada eksen kaymasına neden oldu. Sektörlerin finansal yapısında meydana gelen değişiklikler ülkelerde derin çatlaklar oluşturdu; birey ve toplum yaşamında ani değişikliklere neden oldu, töreler, gelenekler ve alışkanlıklar değişti. Nasıl bir hayat beklediğimizden çok, bizi şekillendiren olay ve nedenlere uyum sağlamak zorunda kaldık ve sektörü şekillendirmek yerine şekillenen sektöre sadece eşlik ettik, uyum sağladık.

2021 Yılı Satış Pazarlama Stratejileri
Zekai AYDIN Turan Prince Hotel Genel Müdür

2021 Yılı Satış Pazarlama Stratejileri

     2021 yılını planlarken sektör ne yazık ki ne yapacağını bilmemekte, sadece ilaç ve aşı denklemine bağlı kalmaktadır. Elbette aşının bulunması bu sektörde değişikliklere neden olacaktır ve turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde canlanma yaşanacağı aşikardır.

   

     Turizm sektörü çaresiz olmamalıdır.

Evden çalışma ile başlayan online çalışmaları hızlandırmak ve sezonda aktif uygulanmasına yardımcı olunmalıdır. Anlaşılan şu ki; 2020 ye kadar yapılan tüm çalışmalar ile uygulanan tekniklerin birçoğu yeterli olmayacaktır. Geçmişte yapılan oda satışlarında kullanılan Roadshow lar, Sales Call ile belki Fuar organizasyonları  ve benzeri görsel reklam çalışmaları ne yazık ki kendini yenilemek  zorundadır. Gelecekte nasıl pazarlama  çalışmaları yapılacağı belirlenmeli, oda satışlarında yeni tekniklerin geliştirilmesi zorunludur. Günümüzde sosyal medya olarak adlandırılan ve yaşamımızda olmazsa olmaz hale gelen bu yeni sistem  sezonda da kurtarıcı olacak ve en ince ayrıntısına kadar kullanılacaktır.

    Bunun dışında sektör temsilcileri, yeni pazarlama teknikleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar.

Ülke ülke, Bölge bölge, Pazar pazar çalışılmalı, her ülkenin pazarlama hassasiyetleri iyi incelenmeli ve halkın benzer özelliklerine göre satış teknikleri geliştirilmelidir. Bu çalışmalar yapılırken konaklama tesislerinde görevli satış pazarlama yetkilileri de yeni satış pazarlama stratejileri hakkında bilgilendirilmeli, konaklama tesislerininse, bu etkinliklere nasıl ve ne şekilde katılacağı ve sonuçlarının nasıl takip edileceği anlatılmalıdır.

      Bizleri zor bir sezonun beklediği unutulmamalıdır. 2021 sezonunun tüm iyimserliklere rağmen iyi olamayacağı akıllardan çıkarılmamalı, sektör kendini her türlü olumsuzluğa hazırlamalı ve ekonomik sıkıntıların alt edilmesi amacı ile tüm bu olumsuzların dikkate alındığı A ve B planları yapılmalıdır.

      Bilhassa tek yetkili prensiplerde çalışan tesisler, bu alışkanlıklarını gözden geçirmeli,

çoklu çalışma tekniklerini araştırmalıdır. Artık tüm tesisler pazar payını artırmak mecburiyetindedir. İç pazarda mevcudiyeti olmayan tüm konaklama tesislerinin iç pazara ulaşımı sağlanmalı ve nihayetinde tüm tesisler tüm pazarlara açılma ve bu pazarlardan pay alma konumuna getirilmelidir.

 

  Krizlerin geçici olmadığı bir gerçektir.

Bir daha gelmez denen kriz başka bir şekilde ne yazık ki bizi yakalayabilmekte ve  sezon içerisinde çaresiz bırakabilmektedir.Yakın zamanda gerçekleşen uçak krizini en büyük kriz diye tanımlarken, karşılaştığımız Pandemi krizinin ne derece yıkıcı olduğu bunun en basit göstergesidir. Bundan sonraki yıllarda da öngörülemeyen birçok kriz yaşanması olasıdır. Sektör ne yazık ki bu durumla nasıl ve ne şekilde başa çıkacağını  bilememektedir. Kriz durumunda sağlam durabilmek; iyi bir pazarlama stratejisi ve sürdürülebilir ve yapılandırılabilen   borç durumuna bağlıdır.

    

Tüm sektörün, 2021 yılında güzel bir sezon geçirmeye ihtiyacı olup, şu anki durum sürdürülebilir değildir.

    Bundan daha kötü olmasa da yeni yılın ve sezonun çok iyi olmayacağı düşünülerek adım atılmalı ve buna göre  eylem planı yapılmalıdır.

      Bundan sonraki süreçte de tüm bu hususlara dikkat etmeli, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına sanırım hepimiz inanmalıyız. Geleceği şekillendirmek ancak alınan önlem ve tedbirler ile mümkün olabilecektir.

Saygılarımla