Turizm Hizmet Gönüllülerine Sahip Çıkalım

2021 yılında personellerin işletmelere olan  güven sorunlarını aşmada en büyük görev üstlenmiş durumdayız. Gelecek yıllara ekip olabilmenin temellerini kurduğumuz değerlere, şimdilerde ve kış sürecinde personellere sahip çıktığımız göstermemiz gerekmekte. Üstte saydığımız ve yapmaya çalıştığımız emeklerimizin karşılığı heba olmaması gerekir. Sil baştan sistem kurmaya çalışmak, işletmeye ciddi maliyet ve zaman kaybı olacaktır. İşletmelerde departman amirleri de mağdur olmuş olabilir fakat, İşletmenin en büyük görev ve sorumluluğu, insan kaynaklarına düşmektedir.

Turizm Hizmet Gönüllülerine Sahip Çıkalım
Esra GÜLLÜ Dephin Imperial İnsan Kaynakları

Turizm Hizmet Gönüllülerine Sahip Çıkalım  

İnsan kaynaklarında, turizmin geleceğinin daha iyi olması için öncelikli yapılması gerekenlerin planlı başlangıcı çok önemli. önceliğimiz eğitilecek ve eğitimli personellere zaman harcanması gerektiği. Turizm kültürü adı altında çalışan personellere, eğitimler, genişletilerek verilmeli. Ücret politikası, personeli motive edecek derecede olmalıdır. Bölgesel maaşlar baz alınırken, yoğun sezonda personel haraketliliğine mahal verdirmemek gerekir. Piyasayı iyi takip etmek, çalışmanın sadece bir bölümüdür. Personel işe alınmasından önce işletme şartlarının uygun hazır edilmesi, personel içinde ilk izlenimi ve güven duymasını sağlar. Lojmanı, giyinme soyunma alanları, yemekhane, dinlenme yerleri, otobüsü dahil düzgün tam yerine getirilmesi, işletmeye olan aidiyet duygusunu arttırır. Personel çalışma şartları nın yerine getirilmesi demek, motive olmuş personelin başarısı ve işine dört elle sarılmasını görmek demektir. Turizmde öncelikli olan, güler yüz ve sıcak davranış da kendiliğinden yerine gelmiş olur. Sonra misafirlerle daha iyi anlaşmak için dil bilgisini üst seviyelere taşımak, günlük mesleki eğitimli kelimelerle desteklenmesi gerekir. Böylece misafir daha net anlaşılır olduğunu bildiği için, tatilini kendi ülkesinde gibi konforlu geçirebilir.

İnsan kaynaklarının hizmet anlayışı  objektif, Oryantasyon ve eğitimlere hassas olması gerekir.

Her departmanın misafire karşı sorumlulukları, görevleri en ince ayrıntısına kadar  prosedürlerle belirlenmiştir. Uygulana bilirliği ise işletme yönetimince veya eğitimcilerle takibi yapılır. İşe alınacak personelin özellikleri, yapacağı işe endeksli paralel seyreder. Tüm işletmelerin fiziki yapısı, yeni işe başlayanın eksikliğidir. Bilemesi de söz konusu değildir. İşi ne kadar iyi bilseniz de, işletmelerin kendine has yapısal yönetim şekli mevcuttur. Genel hiyerarşik karmaşasının işleyişi bilmesi için, belirli kurallar vardır. Kişisel çalışma alanların kullanımı ve diğer departmanlarla işleyişi farklıdır. Eğer siz işe aldığınız personeli sırf işi biliyor diye alırsanız; Bilmediklerini öğrenmeye çalışırken, işletmeye zaman, emek ve para israfı olacaktır. Kişisel çatışmaların ve hiyerarşik düzenin işleyişini bilmediği için, öğrenirken yaşadığı zorluklar nedeniyle, işten çıkmaların önü hiçbir zaman kesilmeyecektir. Personel  sirkülesi  fazla olacağı için, sürekli zaman, emek ve para ile  işletmeye verilen zarar olmaya devam edecektir. Oysaki üstte bahsettiğimiz işe alımlarda, oryantasyon eğitimleri tam verilmeli ve işletmenin istikrarı  yerine getirilmeli. Referans araştırmalarında ve oryantasyon eğitiminin yanında, personele mesafeli değil, iyi diyalog yaklaşım sergilenmelidir. Genel kapsamlı ve detaylı eğitimler sürekli verilmelidir. Departman içerisinde daha kaliteli hizmet için personellere motive edici uygulamalar yapılabilir. Görev dağılımı uygun şekilde yapılıp misafire kolay ulaşılabilir seviyeye getirilmelidir.

Turizmde  insan kaynakları departmanının istenen noktaya gelebilmesi için, yapılacak çok işimiz var

Turizmde plan ve bütçe çalışmalarının sisteme oturması gerekir. İşletmelerin açılış yılı öncesinde departmanlara göre personelleri ay ay alımların belirlenmesi esastır. Ne var ki sektörün sürekli misafir portföyünün değişkenlik göstermesi, bütçe sisteminin personel kısmında sıkıntı yaşatmakta. Sadece 2020 olumsuzluktan bahsetmiyoruz. Sezonun zirve yaptığı dönemlerin başlangıcı, mart ve nisan rezervasyonların tutarsız etkisi de büyüktür. Ani misafir yoğunluğunda yedekte tuttuğu personellerle önceden mülakatı yapılanlar çağrılmakta. Alternatif iş imkanını değerlendirenler hariç, henüz istihdam sağlamayanlar çağrılıp işe başlatılır. Özellikle insan kaynaklarının personel istihdamı fuarlara rağbeti fazladır. Antalya ve Manavgat ta büyük organizasyonların, işletmelere faydası vardır. Sezona eğitimli veya eğitilecek personeller ön görüşmeler yapılarak sezona dair bilgiler oluşmaya çalışılır. Kış döneminde sezona hazırlıklarda, yıl boyu eğitim programları hazırlanır. Otel kadrosunda veya dışarıdan destekle eğitimler önceliklere göre belirlenerek devam eder. Departman amirleri hafta, ay ve yıl programlarını bilirler.

 İnsan kaynakları  kendi içerisinde birçok prosedür barındırdığı için, her zaman kendini güncel tutmak zorundadır. İnsan kaynakları departmanının turizmde payı büyüktür. Personel ve işveren arasında köprü olması, kendisine iletilen sorunların işveren ve personele anlaşılır biçimde anlatması, problemin çabuk ve net bir şekilde çözülmesi için büyük önem arz eder. Tabi ki insan kaynakları personelinin de moral ve motivasyonun yüksekliği, bu süreçlerinde kalitesini artıracaktır.

Geleceğin turizminde, İnsan Kaynaklarının yeri ve öneminin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Kariyer günleri üniversitelerin ve büyük şirketlerin vazgeçilmezidir. Başarının incelikleri eğitimlerin bir parçası kabul edilir. İşten çıkarılan veya çıkartılmışlar ve işe aldıklarımızın özlük dosyasından takibini yaparız. Etkinlikler düzenleyip yemekler ve geziler tertipleriz. Ayın personeli ve doğum günleri ile toplu motivasyon der, başarıya giden yolun önünü açarız. Eğitim dahil sosyal etkinliklerin işletmeye ve çalışanlara motivasyonunu arttırıcı etkilerini analiz ederiz. Herkesin bir birini daha yakından tanıma fırsatını sağlar. İşletmenin inanılmaz başarılara imza atmasının temellerini atmış oluruz.

İnsan kaynaklarının amacı işçi ve işveren arasında ki, ihtiyaç doğrultusunda bağ kurmaktır. Personelin motivasyonunu yüksek tutmak adına ödüllendirmeler yapılmalıdır. Maddi manevi çalışmalar bu amacı yerine getirecektir. Toplu organizasyonlarda aktiflik vazgeçilmezimiz olmak zorunda.

Çünkü yapılması gerekenleri biliyor ve yazıyoruz çok mükemmel. Ya uygulamalarda ne kadarını yapıyor ve başarılı olabiliyoruz. İnsan kaynaklarının başarı öyküleri, aranan departman lideri olmamızı sağlayacak aktiviteler bellidir. Bizlere düşense imkanlarımızı zorlayarak, yapmamız gereken tüm uygulamaları aktif hale getirdiğimizdir. 2021 yılında personellerin işletmelere olan  güven sorunlarını aşmada en büyük görev üstlenmiş durumdayız. Gelecek yıllara ekip olabilmenin temellerini kurduğumuz değerlere, şimdilerde ve kış sürecinde personellere sahip çıktığımız göstermemiz gerekmekte. Üstte saydığımız ve yapmaya çalıştığımız emeklerimizin karşılığı heba olmaması gerekir. Sil baştan sistem kurmaya çalışmak, işletmeye ciddi maliyet ve zaman kaybı olacaktır. İşletmelerde departman amirleri de mağdur olmuş olabilir fakat, İşletmenin en büyük görev ve sorumluluğu, insan kaynaklarına düşmektedir. İnşa ettiğimiz, Geleceğin turizminde, İnsan Kaynaklarının yeri ve öneminin ne kadar değerli olduğu yaptığımız işleyişlerdeki başarılarla daha iyi anlaşılacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla